نمایش 1 - 2 از 2
بیانیه در این بیانیه آمده است: آمریکا، همان شیطان بزرگ که در راس همه مستکبران جهان با زیاده خواهی و وحشی گری همواره خوی حیوانی و پست خود را در مقابله با ملت های آزاده جهان به خصوص مسلمانان به اثبات رسانده است. 08/12/1397 - 16:49
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل خبرداد؛ معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل از اعزام ۳۰ نفر از فعالین دانشجویی دانشگاه به دوره آموزشی تشکیلاتی حیات طیبه شمالغرب کشور خبرداد. 06/17/1397 - 22:15
اشتراک در تشکل‌های دانشجویی دانشگاه آزاد