نمایش 1 - 2 از 2
نفوذ در طول جنگ سرد ایده های عجیبی برای ساخت ابزار جاسوسی ارائه شد.بر خلاف سیستم طبیعی گوش حیوانات که نویز های پس زمینه را حذف کرده و قابلیت تمرکز بر یک صدا را دارد،دستگاه های استراق سمع قدیمی تمامی صداها را با هم ضبط میکردند و کیفیت بسیار پایینی داشتند. 10/30/1397 - 08:40
راه های نفوذ دشمن در کشور دشمن شاید حدود ده راه مبهم را برای نفوذ در کشور پیدا کرده و دارند عمل می کند، ما بایستی مراقب باشیم، باید مواظب باشیم. . 10/17/1397 - 22:58
اشتراک در بصیرت افزایی و آگاه‌سازی