نمایش 1 - 3 از 3
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه پیام نور کشور در دیدار با مسئولین تشکل های دانشجویی مرکز اردبیل معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه پیام نور کشور در اردبیل؛ معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور در دیدار با مسئولین تشکلهای دانشجویی اردبیل خواستار رسانه ای شدن فعالیت ها شد وگفت: دانشگاه ها در جامعه از مرجعیت برخوردار هستند. 06/15/1397 - 10:32
سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست نیمه اول مهرماه به میزبانی دانشگاه محقق در اردبیل برگزار می شود. 05/09/1397 - 22:05
سومین جشنواره ملی عکس نکوداشت منابع طبیعی در اردبیل برگزار می شود توسط انجمن های علمی دانشگاه محقق برگزار می شود سومین جشنواره ملی عکس نکوداشت منابع طبیعی به مناسبت سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری توسط انجمن های علمی دانشگاه محقق با همکاری دستگاه های اجرایی و نهادهای مربوطه در اردبیل برگزار می شود. 05/09/1397 - 20:53
اشتراک در انجمن‌های علمی