نمایش 1 - 1 از 1
راهب محمدی دبیر اسبق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی دبیر اسبق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه امروز تمام سنگرهای جنگ در اقتصاد خلاصه می شود، گفت: اگر مسولین اجرایی در این زمینه اشتباه کنند خاکریزهای خط مقدم تسلیم دشمن خواهد شد. 05/26/1397 - 19:57
اشتراک در جامعه اسلامی دانشجویان