نمایش 1 - 2 از 2
جشنواره ورزشی شهدای دانشجو و مدافع حرم اردبیل جشنواره ورزشی شهدای دانشجو و مدافعان حرم استان در سه رشته ورزشی شنا ، دومیدانی و تیراندازی با شناخت نفرات برتر در قسمت برادران به کار خود پایان داد. 08/25/1396 - 19:59
جشنواره ورزشی مسئول تربیت بدنی بسیج دانشجویی خبرداد؛ مسئول تربیت بدنی بسیج دانشجویی استان از برگزاری جشنواره ورزشی شهدای دانشجو و مدافعان حرم خبرداد و گفت: این جشنواره ورزشی در آستانه سومین کنگره شهدای دانشجوی استان برگزار می شود. 07/18/1396 - 10:17
اشتراک در جشنواره ورزشی