کد خبر: 7343 ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

ارتقای مرتبه علمی ۸ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

۸ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی ارتقای مرتبه علمی یافتند

ارتقای مرتبه علمی ۸ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

به گزارش ابصارخبر به نقل از روابط عمومی دانشگاه، دکتر ابوالفضل بضاعت پور با اعلام این خبر، افزود: این اساتید از اعضای هیات علمی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، علوم تربیتی و روانشناسی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم و کشاورزی و منابع طبیعی مغان هستند.

وی ادامه داد: دکتر بهروز سبحانی عضو هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی، دکتر عادل زاهد بابلان عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی و دکتر سیامک قضائی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان، دکتر کیومرث سفیدی عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دکتر ناصر سیف الهی و دکتر قاسم زارعی اعضای هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی، دکتر مسروره مختاری عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی و دکتر مرجان عابدی عضو هیات علمی گروه شیمی از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.