تماس با ما

کاربران گرامی جهت انعکاس مطالب خود، اخبار، فیلم، عکس خبری، پوستر همایش ها و فراخوان های خود می توانند موارد خود را به نشانی الکترونیکی absarnews@gmail.com  ارسال نمایند.

درصورت نیاز به تماس و پیگیری، درج شماره تماس الزامی است.